درگاه احراز هویت متمرکز نیتا Nita SSO

سامانه Nita SSO با هدف فراهم‌سازی امکان احراز هویت امن و متمرکز کاربران در ورود به سامانه‌های سازمان توسعه یافته است. در واقع با نصب و عملیاتی‌شدن این سامانه در یک سازمان، دیگر لازم نیست کاربران آن سازمان نام کاربری و رمز عبورهای متعددی را به خاطر بسپارند. کاربران فقط با درج یکبار نام کاربری و رمز عبور، طی یک فرایند مدیریت شده، پس از احراز هویت امن، به کلیه سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان دسترسی خواهند داشت.


در این حالت، مدیریت و کنترل دسترسی کاربران، به سامانه‌های سازمان، بصورت متمرکز قابل انجام است. در واقع، راهبر سازمان، با استفاده از پنل مدیریتی این سامانه می‌تواند کلیه امور مربوط به تعریف کاربران و مجوز دسترسی ایشان را کنترل و مدیریت نماید.
مزایای بهره‌برداری از سامانه احراز هویت متمرکز Nita SSO عبارتند از:
    • دریافت امضای دیجیتال کاربران بدون درگیرشدن سامانه‌های نرم‌افزاری
    • مدیریت متمرکز کاربران و دسترسی ایشان به سامانه‌های نرم‌افزاری
    • فراهم شدن سرویس انکارناپذیری در احراز هویت و سایر تراکنش‌های کاربران
    • امکان تعریف خط‌مشی احراز هویت متفاوت برای هر یک از سامانه‌ها
    • امکان تعریف نقش و تفویض اختیار کنترل حق دسترسی برای گروه کاربران و یا سیستم‌ها
استانداردهایی که در این محصول پشتیبانی می‌شوند، عبارتند از :
    - استاندارد‌ OAuth 2.0
    - استاندارد Open ID Connect
    - استاندارد CAS نسخه‌های 1، 2 و 3    

...
پنل مانیتورینگ درگاه احراز هویت