قوانین و مقررات خرید


     در رابطه با خرید گواهی SSL و ... که قیمت آنها وابسته به قیمت ارز می‌باشد درصورتی که بعد از ثبت سفارش کاربر قیمت ارز افزایش یافته باشد و شرکت قادر به تامین گواهی نباشد پول به حساب بانکی کاربر عودت خواهد شد.

گفتگوی آنلاین