ماژول رمزنگاری Nita Encrypt SDK

ماژول نرم‌افزاری Nita Encrypt SDK، امکان رمزنگاری و رمزگشایی موجودیت‌های داده‌ای قابل مبادله در سامانه‌های کاربردی سازمان‌ها را فراهم می‌کند. این ماژول رمزنگاری، از الگوریتم‌های رمزنگاری متقارن DES و AES و الگوریتم‌های رمزنگاری نامتقارن RSA و DSA پشتیبانی می‌کند.
• قابلیت های ماژول رمزنگاری
    - رمزنگاری تمامی فرمت ها
    - رمزنگاری بصورت End To End (رمزنگاری بر روی سیستم مبدا و رمزگشایی بر روی سیستم مقصد)
    - مشخص کردن گروه های مختلف افراد با سیاست‌های منحصر به فرد به منظور رمزگشایی
    - پشتیبانی از کنترل m از n (بطور مثال در صورتی که 4 نفر از 5 نفر حضور داشته باشن رمزگشایی انجام شود)
    - عدم نیاز به توکن سخت افزاری برای رمزنگاری
    - پشتیبانی از تمامی برندهای توکن موجود در بازار برای رمزگشایی
• برخی کاربردها
    - رمزنگاری موجودیت‌های داده‌ای در ایستگاه کاری فرستنده تا دریافت و رمزگشایی در ایستگاه کاری گیرنده
    - رمزنگاری پاکات مناقصات بصورتی که در صورت حضور 3 نفر از 5 نفر اعضای کمیسیون رمزگشایی انجام شود
    - پاکت پاکات مناقصات بصورتی که تنها در صورت حضور همه اعضا کمیسیون رمزگشایی انجام شود.
    - پاکت پاکات مناقصات بصورتی که دو گروه مختلف بصورت جداگانه بتوانند آن را رمزگشایی کنند.