طراحی و توسعه

نرم‌افزارهای سفارش مشتری

      این شرکت آمادگی دارد نرم‌افزارهای موردنیاز مشتریان خود را طراحی و توسعه دهد. از جمله مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد نرم‌افزار بومی صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی می‌باشد که این شرکت می‌تواند آن را مطابق با الزامات مرکز ریشه جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران و سایر الزامات موردنیاز مشتریان ارائه نماید.

      سامانه احراز هویت متمرکز Nita-SSO نیز به سفارش مشتری طراحی و توسعه داده شده است و پس از آن در سبد محصولات شرکت قرار گرفته است.

گفتگوی آنلاین