مشاوره و راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی،

طراحی و استقرار مراکز صدور گواهی

      این شرکت آمادگي ارائه انواع خدمات در زمينه‌هاي مشاوره، طراحي، راه‌اندازي و نگهداري مراكز صدور گواهي الكترونيكي را دارد. برخي از خدمات قابل ارائه به شرح زير است:

طراحي، راه‌اندازي و پشتيباني مراكز صدور گواهي
       اخذ مجوز از مركز ريشه
       طراحي و راه‌اندازي مركز داده
       طراحي و تأمين سخت‌افزار و نرم‌افزار مركز صدور
       تهيه و تدوين اسناد سياست‌هاي گواهي و دستورالعمل اجرايي گواهي
       تهيه، تدوين و پياده‌سازي سياست‌هاي امنيتي
       ارايه آموزش‌هاي مرتبط با زيرساخت كليد عمومي
       مشاوره و نظارت بر طراحي و پياده‌سازي
       نگهداري و پشتيباني

ارزيابي و بازرسي مراكز صدور گواهي شامل:
       دستورالعمل‌ها و رويه‌ها
       اسناد فني
       مركز داده
       سخت‌افزارها و نرم‌افزارها
       امنيت
       منابع انساني

تولید و تامین محصولات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در زمينة PKI
       نرم‌افزار صدور و مديريت گواهي
       توكن‌های امنيتي
       HSM
گفتگوی آنلاین