درگاه امضای دیجیتال نیتا Nita DSG

درگاه امضای دیجیتال Nita DSG با هدف ساده‌سازی و تسریع فرایند تجهیز سامانه‌های نرم‌افزاری به زیرساخت کلید عمومی(Public Key Infrastructure) و امضای دیجیتال است. در این بخش، عملیات پیچیده و زمان‌بر اعمال تغییرات در کدمنبع نرم‌افزارهای کاربردی حذف شده و فقط صدور یک درخواست برای دریافت امضا از کاربر معین، جایگزین آن فرایند پیچیده می‌شود.


مزایای بهره‌برداری از درگاه امضای دیجیتال نیتا (Nita DSG) عبارتند از:
• ساده‌سازی و تسریع عملیات PKE شدن سامانه‌های نرم‌افزاری
• دریافت امضای دیجیتال کاربران بدون درگیرشدن سامانه‌های نرم‌افزاری
• فراهم شدن سرویس انکارناپذیری و اصالت پیام در امضای دیجیتال اسناد، پیام‌ها، و تراکنش‌های کاربران سامانه‌های نرم‌افزاری
استاندارد‌های مورد پشتيبانی توسط اين درگاه به شرح ذيل است:

- PKCS#1
- PKCS#7 (Attached & Detached)
- PAdES
- XAdES
- CAdES